-10%

SON BBIA BLUR TINT

199.000

Bảng màu
Màu 01 – Lyric Poetry – hồng cam đào
Màu 02 – Pure Poetry – cam cháy
Màu 03 – Romatic Poetry – hồng đào
Màu 04 – Love Poetry – đỏ tươi pha chút cam san hô
Màu 05 – Modern Poetry – đỏ burgundy
Màu 06 – Sensible Moment – cam đào nude
Màu 07 – Amitie Moment – cam đỏ nâu
Màu 08 – Ordinaire Moment – đỏ hồng đào
Màu 09 – Jeune Moment – đỏ neon
Màu 10 – Adieu Moment – đỏ hồng lạnh

Danh mục:

Có thể bạn thích…